Navid Yousufzai

Programmierer & Networker
navidyousufzai@live.de
+49 173 4148077